Rakip Analizi Nedir?

2 dakikada okunabilir


Rakip analizi kısaca kendinizi tanıdığınız kadar rakiplerinizi de tanımanız gerektiğini ve rekabet içerisinde kullanabileceğiniz bilgileri rakiplerinizden toplamanız demektir.

Bir işte başarılı olabilmek için kişi ya da kurum öncelikle kendi SWOT Analizini yapmalıdır.

Peki nedir SWOT analizi?

SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats) analizi kişi ya da kurumun güçlü, zayıf yanlarını bilmesi olası fırsatlar ve tehditlerin farkında olması demektir. Kuşkusuz bu bilgiler başarıya ulaşmada, hedef belirlemede ve hedefe ulaşmada anahtar rolü oynayacaktır.

İlgili kişi ya da kurum kendine uyguladığı SWOT analizini rakibi tanımak için de kullanmalıdır. Rakibin güçlü ve zayıf özelliklerini ve olası fırsat ve tehditlerini araştırmalı ve analiz etmelidir.

Rakip Analizi nasıl yapılmalı?

Rakip analizi yapabilmek için önce mevcut rakiplerin kimler olduğu değerlendirilmeli, daha sonra rakiplerin piyasadaki durumları, hedefleri, daha önceki hedefleri, rakibin güçlü ve zayıf yönleri, muhtemel fırsat ve tehditlerinin analizi yapılmalıdır.

İçerik ve Ürün Analizi

Yukarıdaki değerlendirmeler yapıldıktan sonra içerik ve ürün analizi yapılmalıdır. Rakiplerin meydana getirdiği içerik ve analizlerin neler olduğu, bunların kalitesi özellikle pazarlamada kullandıkları içeriklerin yeri, miktarı ve zamanının ne olduğu önemli konulardır.

Gerekli ürün analizi yapıldıktan sonra içerik analizine geçilmelidir. Bunu yaparken içeriğin ne olduğu, hangi mecralarda yayınlandığı, ne miktarda, ne zaman ve ne sıklıkla yayınlandığı değerlendirilmelidir.

Bu değerlendirmeler sonrasında içerik kalitesi araştırılmalı; içeriği kimin oluşturduğu, içeriğin sadeliği, anlatmaya çalıştığı şeyi kolayca anlatıp anlatamaması, içerik hataları, içeriğin olumlu yönleri gibi konular araştırılmalıdır.

Seo İncelemesi

Bu araştırmalar tamamlandıktan sonra rakip içeriğinin seo yapısını araştırmak gerekir. Bunu yaparken konu başlığı, URL’ler, alt başlıklar, anahtar kelime sıklığı, görseller ve diğer bağlantılar tespit edilmeli ve değerlendirme yapılmalıdır.

Sosyal Medya İçerikleri

Tüm bu araştırmalardan sonra rakibin sosyal medya araçlarındaki etkinlikleri de göz önünde bulundurulmalı bunun pazarlama ve rekabet üzerindeki etkileri de araştırılmalıdır. Zira sosyal medya günümüzde çok güçlü bir reklam ve pazarlama aracı olarak kullanılabilmektedir.

İyi bir rakip analizi kişinin ya da kurumun hedeflerini belirlemesinde, ilgili sektörü tanımasında ve etkili rekabet edebilmesinde çok büyük bir önemi haizdir. Asla küçümsenmemesi gereken bir durumdur.


bu içeriği arkadaşlarınla paylaş

0 yorum yapılmış

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ragıp Diler
Webional'de kurucu editör. ikas.com ve mugo.com.tr 'de Dijital Pazarlama Uzmanı ve teknoloji meraklısı. Özellikle yeni çıkan akıllı telefonları incelemeyi ve araştırmayı sever. Bu alanlardaki sorularınızı sosyal medya hesaplarından veya yorumlardan iletebilirsiniz.